Uppförandekod

Sunda affärsmetoder, transparens och tillförlitlighet ska alltid genomsyra Corems verksamhet. Ett ansvarsfullt sätt att göra affärer inkluderar både finansiell stabilitet och en positiv ekonomisk utveckling över tid, samtidigt som all verksamhet bedrivs med hög affärsetik. Anti-korruption är i fokus, liksom att upprätthålla transparens och öppenhet både i affärsverksamhet och informationsgivning.

Corems uppförandekod är fastslagen av styrelsen och summerar hur vår verksamhet ska bedrivas. Medarbetare, liksom samarbetspartners som arbetar inom eller möter kunder för Corems räkning, förväntas alltid följa vår uppförandekod.

Uppförandekoden i korthet

Corems uppförandekod har långsiktighet i fokus och omfattar områdena:

  • God affärsetik
  • Trovärdighet och förtroende
  • Trygg och jämställd arbetsplats
  • Miljöhänsyn i hela verksamheten
  • Öppen, tillförlitlig och tydlig information

Ladda ner Corems uppförandekod här.

Meddela överträdelser

Vid misstänkta överträdelser mot Corems uppförandekod uppmanar vi till rapportering, s.k. visselblåsning, via länken nedan:

Klicka här för att kontakta oss angående misstänkt brott mot vår uppförandekod