Miljöhänsyn och resursbesparing

Fastigheter påverkar miljön under hela sin livscykel. Corems miljöarbete inkluderar därför både att förvaltningen drivs så miljövänligt och resurseffektivt som möjligt och att byggnadernas livslängd förlängs genom innovativa lösningar.

I samarbete med våra hyresgäster identifierar vi kontinuerligt energibesparingsåtgärder som både bidrar till mer resurseffektiva fastigheter och till att sänka hyresgästernas energianvändning.

Minskade utsläpp och ökad energieffektivitet

Det övergripande målet med Corems miljöarbete är att minska mängden utsläpp som genereras av verksamheten. Den energi som förbrukas ska vara fossilfri och vi investerar kontinuerligt i våra fastigheter för att de ska bli mer energieffektiva. Kontinuerlig energioptimering är en viktig del i arbetet, så att befintliga installationer passar hyresgästernas verksamheter på bästa sätt och fungerar resurseffektivt

Sunda materialval

Våra hus ska vara både funktionella och sunda. Därför ställer vi krav vid ny-, till- och ombyggnationer för att garantera att miljövänliga byggnadsmaterial används och förekomsten av miljöskadliga ämnen minimeras.

Miljöcertifiering av fastigheter

Corem är medlem i Sweden Green Building Council (SGBC), en organisation som verkar för att stimulera miljöarbetet i branschen, bland annat genom miljöcertifiering av byggnader. Corem har idag byggnader certifierade enligt Green Building samt pågående certifiering enligt Miljöbyggnad och BREEAM In Use.