God affärspartner

Genom att bedriva verksamheten på ett ansvarsfullt sätt och med god affärsetik vill Corem vara en god affärspartner till våra samarbetspartners och ha positiv påverkan på samhället omkring oss.

Att affärer görs på affärsmässiga grunder och med ett aktivt arbete mot korruption är en självklar grund, liksom transparens och öppenhet både i affärsrelationer och informationsgivning. Men att vara en god affärspartner innebär mer än så. Vårt arbete inom området omfattar därför både hur vi själva agerar, hur vi samarbetar med våra intressenter och hur vi tar ansvar för de tjänster vi köper in.

Daglig dialog och årlig kundundersökning

Nära kundsamverkan och god insikt i marknadsutvecklingen är nödvändigt för att förstå våra kunders behov. Den förståelsen tillsammans med vår breda erfarenhet gör att Corem kan tillhandahålla de lokaler som hyresgästen behöver för att driva sin verksamhet på bästa sätt.

För att se hur vi lyckas genomför vi regelbundna kundnöjdhetsundersökningar. De kompletterar den dagliga dialogen och ger en mer övergripande bild av förväntningar, behov och trivsel.

Läs mer om våra hyresgäster här. 

Hållbara leverantörer och entreprenörer

Corem köper årligen in en mängd varor och tjänster som stödjer och kompletterar den egna verksamheten. Våra duktiga leverantörer är en viktig del i att kunna leverera lokaler och tjänster av god kvalitet.

Lokala leverantörer anlitas ofta. Det stödjer det lokala näringslivet och ger samtidigt fördelar i det operativa, dagliga arbetet.

Corems uppförandekod summerar hur verksamhet inom Corem ska bedrivas, med avseende på affärsetik, transparens, miljöhänsyn och arbetsvillkor. Den fungerar som ett komplement till avtal med leverantörer och entreprenörer. Det ger en trygg och enhetlig grund i samarbeten med externa partners och en möjlighet att påverka i en positiv och hållbar riktning.

Läs mer om vår uppförandekod här.

Bidrag till samhället

Unga i arbetslivet

Varje år erbjuder Corem ett antal studenter möjlighet till praktikplats för att ge ungdomar en inblick i såväl bolaget som branschen. Corem har ett praktikantsamarbete med Newton, som bedriver yrkeshögskole- och diplomutbildningar i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Stockholms Stadsmission

Varje dag gör Stockholms Stadsmission skillnad för människor som lever i utsatthet i staden. Sedan 2009 är Corem vänföretag till Stockholms Stadsmission. Tillsammans gör vi Stockholm till ett mänskligare samhälle för alla. Vi vill med vår sponsring stödja det viktiga arbete de bedriver, visa ansvar, samhällsengagemang och skapa stolthet hos våra medarbetare.

Ett liv i rörelse för unga

Corem sponsrar Svenska Handbollsförbundet som en stolt del av Framtidslandslaget samt är huvudsponsor åt Båstadtennis Corem Open, världens största juniortennistävling utomhus.