Corems hållbarhetsarbete

Corem verkar för en positiv utveckling både av bolaget och dess omgivning. Det gör vi genom att bedriva verksamheten med hållbarhet och långsiktighet i fokus.

Verksamheten ska bedrivas på ett ansvarsfullt sätt där vi kombinerar en ekonomiskt hållbar verksamhet med lösningar som är långsiktiga också ur socialt och ekologiskt perspektiv. God affärsetik och ansvarskännande, en trygg och stabil arbetsmiljö, samt att utvecklas med minsta möjliga påverkan på miljön är hörnstenar i Corems hållbara verksamhet.

Ett hållbarhetsarbete som bedrivs i nära dialog med intressenter och integrerat i verksamhetens samtliga delar innebär samtidigt en stärkt konkurrenskraft. Genom ett aktivt hållbarhetsarbete framtidssäkras företaget, bland annat genom att minska de operativa riskerna i verksamheten, säkerställa att Corem är en god affärspartner och en arbetsgivare med högt förtroende.

Hållbarhetsarbetet fokuseras till tre övergripande områden:

Hållbarhetsredovisning

Corem publicerar en årlig hållbarhetsredovisning som beskriver och redovisar vårt arbete och framsteg mer i detalj. Hållbarhetsredovisningen är inkluderad i årsredovisningen.

Uppförandekod

Corems uppförandekod är framtagen för att summera hur vår verksamhet ska bedrivas. Medarbetare, liksom samarbetspartners som arbetar inom eller möter kunder för Corems räkning, förväntas alltid följa vår uppförandekod.