Attraktiv arbetsgivare

Det är genom våra medarbetare som Corem kan vara långsiktigt framgångsrikt. Med engagemang och kompetens ger medarbetarna extra värde till fastigheterna och våra kunder.

En sund och utvecklande arbetsplats

Corem ska vara en sund och säker arbetsplats där medarbetarna utvecklas och trivs. Arbetet innefattar därför både fysisk och social arbetsmiljö, arbetsvillkor, jämställdhet och kontinuerlig kompetensutveckling.

Läs mer om vårt HR-arbete och våra medarbetare under Jobba hos oss.