Corem Parkering

Här hanterar du dina bilplatsavtal snabbt, smidigt och enkelt.

Corem Parkering

Vi underlättar hanteringen av dina bilplatsavtal. Vi vill ge dig en överblick över dina bilplatsavtal samt bidra till att du snabbt, smidigt och enkelt kan administrera eventuella förändrade parkeringsbehov, så som att lägga till eller ta bort registreringsnummer för en specifik parkeringsplats, sätta på elbilsladdning eller öppna garageport och mycket mer.

Corem Parkering erbjuder bilplatser i områden där Corem Property Group har fastighetsbestånd.

Hantering av bilplatsavtal kan ske antingen via Kundportalen eller via vår Corem Parkering App.

Välkommen att kontakta oss via parkering@corem.se

Ladda ner Corem Parkering Appen

Appen är gratis och finns tillgänglig i App Store och Google Play.