Fakturering Corem Kelly

För fakturering till de fastighetsägande bolagen inom vår dotterkoncern Corem Kelly gäller följande uppgifter.

Vi begär i första hand att fakturor skickas som EDI-fakturor. Det ger en effektivare, säkrare och miljövänligare hantering av leverantörsfakturor.

Påminnelser och annan information skickas till vår nya e-postadress faktura@klovern.se

Har ni redan en lösning för EDI-faktura? Kontakta er operatör för att börja skicka EDI-faktura till oss.
Har ni ingen lösning för EDI-faktura? Vår samarbetspartner InExchange hjälper er att komma igång via deras hemsida www.inexchange.se/skicka-faktura

 

1. EDI-faktura

Den vanligaste lösningen – InExchange Fakturaskrivare
Ett skrivarprogram installeras på er dator. Faktura skapas som vanligt och vid utskrift väljs denna skrivare, som skickar fakturan i rätt format till mottagaren.

För er med stora fakturavolymer – InExchange Enterprise
InExchange Enterprise passar er som har större fakturavolymer och vill ha en smidig och automatiserad tjänst för era utgående fakturor. Genom en filintegration mot ert affärssystem skickar ni alla fakturor i ett flöde och fakturorna levereras i rätt format till oss.

För er med ett fåtal fakturor eller som saknar affärssystem – InExchange Web
Klövern erbjuder er att kostnadsfritt registrera upp till 100 fakturor/år manuellt på InExchange Web.

Mall för adress EDI-faktura:
GLN: 736xxxxxxxxxx
[Bolagsnamn]
Kund-ID KLÖ[Bolagsnummer]
Box 1024
611 29 Nyköping

Er referens: [fastighetsnr el. kostnadsställe el. projektnr] *

Fakturaadresser (Excel)

*Klövern har referenskontroll på alla e-fakturor, vilket innebär att vid fel referens stoppas fakturan och leverantören får ett felmeddelande.

 

2. PDF-faktura

Innan ni verkställt övergången till EDI-faktura kan ni skicka PDF-faktura till e-postadress: faktura@klovern.se
För respektive bolag behöver ni säkerställa att ni anger rätt KLÖ-nummer (Bolagsnummer).

Mall för adress PDF-faktura
[Bolagsnamn]
Kund-id KLÖ[Bolagsnummer]
Box 1024
611 29 Nyköping

Er referens: [fastighetsnr el. kostnadsställe el. projektnr]

Fakturaadresser (Excel)

E-postadress för PDF-faktura*: faktura@klovern.se

*OBS! endast en faktura med ev. bilagor per mail!

 

3. Pappersfaktura (endast i undantagsfall)

Innan ni verkställt övergången till EDI-faktura eller PDF-faktura

Mall för adress Pappersfaktura
[Bolagsnamn]
INX9024-KLÖ[Bolagsnummer]
831 90 Östersund

Er referens: [fastighetsnr el. kostnadsställe el. projektnr]

Fakturaadresser (Excel)

 

Vilken information ska fakturan innehålla?

En ofullständig faktura kommer att returneras. För att undvika detta behöver ni ange följande information:

Era uppgifter:

 • Fullständigt juridiskt namn
 • Fullständig adress
 • Organisationsnummer
 • Momsregistreringsnummer
 • Uppgift om F-skatt
 • Kontaktuppgifter
 • Bankgiro eller Plusgiro
 • Fakturanummer
 • Fakturadatum
 • Betalningsvillkor
 • Förfallodatum
 • Typ av faktura (debet- eller kredit)


Klöverns uppgifter:


Information som gäller den specifika fakturan:

 • Er referens i form av fastighetsnr, kostnadsställe eller projektnr.*
 • Namn på beställaren ska anges. Ange namnet i valfritt fält (ej i referensfältet)
 • Leveransdatum/Leveransperiod
 • Beskrivning som tydligt anger vad tjänsten eller varan avser
 • Antal levererade enheter av tjänsten eller varan
 • Pris per enhet samt totalt fakturabelopp
 • Moms (per momssats i förekommande fall) samt totalt momsbelopp
 • Öresutjämning
 • Totalt fakturabelopp (belopp att betala)
 • Faktureringsavgifter eller liknande får inte tas ut.

*Er referens.En faktura skall alltid innehålla en referens. Den skrivs i fältet er referens och består av en sifferkombination om 4, 6 eller 7 siffror (ett fastighetsnummer, kostnadsställe eller projektnummer). Beställaren ska upplysa er om referensen vid beställning.

 

Övrigt

För mer information gällande e-fakturor eller andra fakturafrågor, vänligen skicka e-post till oss på e-faktura@klovern.se.