Miljöcertifierade byggnader

Corem miljöcertifierar byggnader och erbjuder hållbara tjänster.

Corems miljöcertifierade byggnader

Miljöcertifiering av byggnader är viktigt ur flera aspekter. Det är ett bevis på att våra byggnader har en låg miljöpåverkan och hög kvalitet. Det ger oss ett ramverk för att arbeta med ständiga förbättringar och det efterfrågas av våra hyresgäster som ställer höga miljökrav. Miljöcertifierade byggnader tillsammans med låg energianvändning är också en förutsättning för vår gröna finansiering.

Corems ambition är att byggnader motsvarande minst hälften av det totala fastighetsvärdet ska utgöra gröna tillgångar år 2025. För att nå den målsättningen arbetar vi brett med energiprojekt, styrning och optimering av energi, att minska klimatavtrycket när vi bygger och renoverar, samt miljöcertifieringar.

Önskar ni lokaler i någon av våra miljöcertifierade byggnader? Kontaktuppgifter till våra lokala enhetskontor hittar ni här.

Certifieringar i Corems verksamhet

Miljöcertifiering

BREEAM

Corem använder både BREEAM-SE och BREEAM In-Use. BREEAM är det mest spridda systemet för miljöcertifiering i Europa och har använts i över 500 000 byggnader över hela världen. Certifieringen omfattar bl.a. energi, vattenanvändning, hälsa och välmående, och ekologi.

Läs mer

Miljöcertifiering

Miljöbyggnad

Miljöbyggnad är en svensk certifiering utvecklad av Sweden Green Building Council. Certifieringen bygger på sexton olika indikatorer för energianvändning, innemiljö och material. Corem certifierar främst enligt Miljöbyggnad Silver och Guld vid nyproduktion eller större ombyggnationer.

Läs mer

Miljöcertifiering

LEED

LEED är ett globalt certifieringssystem och anses vara det internationellt mest kända bedömningssystemet. Det är utvecklat och administrerat av U.S. Green Building Council och bygger på åtta mål för att minska byggnadens miljöpåverkan och förbättra hälsa, välbefinnande och livskvalitet.

Läs mer

Energicertifiering

GreenBuildning

GreenBuilding är en energicertifiering som innebär att byggnadens energianvändning minskats med minst 25% eller att den använder minst 25% mindre energi jämfört med nybyggnadskraven i BBR. Flera av Corems logistikfastigheter är certifierade enligt GreenBuildning.

Läs mer

Miljödiplomerad verksamhet

Svensk Miljöbas

Corem är en miljödiplomerad verksamhet enligt kraven i den nationella miljöledningsstandarden Svensk Miljöbas. Det innebär att Corems miljöarbete kvalitetssäkras genom årlig granskning och att vi bedriver ett aktivt och strukturerat arbete för ständigt minskad miljöpåverkan i alla våra fastigheter.

Läs mer

Stockholm

BREEAM In-Use Very Good

En plats för hållbarhet, välmående och hälsa.

Solna Gate är en av våra fastigheter certifierade enligt BREEAM In-Use nivå Very Good. Förutom omfattande energiprojekt som förbättrar fastighetens energiprestanda och ett uttalat återbrukstänk så har utemiljön anpassats för att främja ekosystemtjänster och biologisk mångfald. Runt byggnaden hittas utomhusgym, walk-n’-talk-slinga och utomhus-yoga. Utöver det omvandlas gräsytor till ängsmark, planteringarna förvaltas med pollinatörer i fokus och skogsgläntan intill är försedd med fågelholkar och insekthotell.

Vill du veta mer? Välkommen att kontakta oss!

Lediga lokaler

Certifierade byggnader i siffror

10

Corem certifierade 10 nya fastigheter under 2021

55

Corem har 55+ miljö- och energicertifierade fastigheter

26

Av Corems fastighetsvärde bestod 26% av gröna tillgångar 2021

Stockholm

Miljöbyggnad Silver

Premiumlogistik på hög nivå.

Under slutet av 2021 kammade Corem hem utmärkelsen Årets Logistiketablering som delades ut till ett nytänkande, innovativt och hållbart etableringsprojekt inom logistik av tidningen Intelligent Logistik. Priset tilldelades Corem tillsammans med hyresgästen MTAB för fastigheten Veddesta 2:79. Det nästan 17 000 kvm stora trevåningslagret ligger i Veddesta, Stockholm, och är Sveriges första flervåningslager med separata våningsplan. Denna typ av hus är markbesparande och yteffektiva. Liknande lager kommer troligtvis att bli mer vanliga i framtiden, speciellt i citynära logistikområden där markpriserna är höga. Lagret byggdes för hyresgästen MTAB, modernt och väl genomtänkt i allt från lagerutformning och läge till transportflöden och personal. Corem och MTAB har haft ett nära samarbete under hela processens gång, från planering och genomförande till inflyttning. Corem bygger långsiktiga relationer där även förvaltningen och samarbetet ska fortsätta många år framöver. Närhet och tätt samarbete med hyresgästen är viktigt för Corem.

Byggnaden miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad Silver, har en solcellsfasad och är Corems första självförsörjande byggnad med avseende på värme och kyla. Vintertid värms den upp genom bergvärme och sommartid kyls den via frikyla från samma bergklimatanläggning. Veddesta 2:79 är helt fossilfri avseende fastighetsdrift och energianvändning. Även hisstillverkaren Aricto Lift huserar i fastigheten. Anpassningar och förbättringar av inomhusmiljön har gjorts tillsammans med hyresgästen. Aritco inredde sina lokaler i stor utsträckning genom återbruk. Hållbarhet, energieffektivitet och miljö går som en rödtråd genom hela kedjan.

Malmö

BREEAM In-Use Very Good

Inspirerande kontor och en välkomnande entré.

En av våra senaste byggnader att miljöcertifieras enligt BREEAM In-Use nivå Very Good är Stapelbädden 4 i Västra hamnen, Malmö. Det populära området, beläget mellan centralstationen och havet, har vuxit fram de senaste 10 åren och har en modern framtoning. Fastigheten i 5 våningsplan har en hög teknisk standard, fin arkitektur och en välkomnande entré. Stadsbussar som passerar direkt utanför fastigheten och det centrala läget gör det enkelt att resa och leva klimatsmart.

Vill du veta mer? Välkommen att kontakta oss!

Lediga lokaler

Göteborg

Miljöbyggnad Silver

En modern destination för möten och upplevelser.

Åby Arena består av Åbytravet och intilliggande hotellanläggning där man även finner kontor, restauranger och en av Sveriges största padelanläggningar. Båda fastigheterna är miljöcertifierade enligt Miljöbyggnad Silver. Åby i Mölndal, Göteborg, är en växande stadsdel. Området utvecklas med bostäder, badanläggning, och flera större fastighetsprojekt. Åby Arena intill Mölndals centrum är en modern destination för möten och upplevelser. Goda kommunikationer gör det enkelt att ta sig till och från centrala Göteborg samtidigt som destinationen i sig erbjuder allt man behöver.

Se våra lediga lokaler här.

 

 

Corem i världen

LEED

28&7 och 1245 Broadway, New York

Corem äger två fastigheter i New York,  28&7 och 1245 Broadway, som båda är certifierade enligt LEED Gold respektive Silver.

Vill du veta mer? Välkommen att kontakta oss!

Lediga lokaler

BREEAM In-Use Very Good

Kalvebod Brygge 32, Köpenhamn

Kalvebod Brygge 32 är en av Corems fastigheter belägen i centrala Köpenhamn. Fastigheten är certifierad enligt BREEAM In-Use nivå Very Good. Välkommen att kontakta oss!

Skicka email