Miljöcertifierade byggnader

Corem ska miljöcertifiera byggnader och erbjuda hållbara tjänster.

Corems miljöcertifierade byggnader

Miljöcertifiering av byggnader är viktigt ur flera aspekter. Det är ett bevis på att våra byggnader har en låg miljöpåverkan, det ger oss ett ramverk för att arbeta med ständiga förbättringar och det efterfrågas av våra hyresgäster som ställer höga miljökrav. Miljöcertifierade byggnader tillsammans med låg energianvändning är också en förutsättning för vår gröna finansiering.

Corems ambition är att byggnader motsvarande minst hälften av det totala fastighetsvärdet ska utgöra gröna tillgångar år 2025. För att nå den målsättningen arbetar vi brett med energiprojekt, styrning och optimering av energi samt miljöcertifieringar.


New york

W28th, New York

Fastighet: W28th
Typ: Kontor
Miljöklassning: LEED Guld


1241 Broadway, New York

Fastighet: 1241 Broadway
Typ: Kontor
Miljöklassning: LEED Silver


Stockholm

Blåfjäll 1, Stockholm

Fastighet: Blåfjäll 1
Typ: Kontor
Miljöklassning: BREEAM In-Use Very good


Tele2 HK, Stockholm

Fastighet: Isafjord 8
Typ: Kontor
Miljöklassning: Miljöbyggnad Silver


Ericsson HK, Stockholm

Fastighet: Isafjord 4
Typ: Kontor
Miljöklassning: LEED Guld


ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control), Stockholm

Fastighet: Hilton 3
Typ: Kontor
Miljöklassning: BREEAM-SE Very good


Solna Gate, Stockholm

Fastighet: Aprikosen 2
Typ: Kontor
Miljöklassning: BREEAM In-Use Very good


Malten 1, Stockholm

Fastighet: Malten 1
Typ: Kontor
Miljöklassning: BREEAM In-Use Very good
Solceller: Ja


Uppsala

Uppsala Gate, Uppsala

Fastighet: Kungsängen 10:1
Typ: Kontor
Miljöklassning: Miljöbyggnad Silver


Uppsala Gate, Uppsala

Fastighet: Kungsängen 10:2
Typ: Hotell
Miljöklassning: Miljöbyggnad Guld
Solceller: Ja


Kungsängen 37:13, Uppsala

Fastighet: Kungsängen 37:13
Typ: Handel/ kontor
Miljöklassning: LEED Guld


Västerås

S7, Västerås

Fastighet: Sigurd 7
Typ: Kontor
Miljöklassning: Miljöbyggnad Silver


Norrköping

Kopparhammaren 2, Norrköping

Fastighet: Kopparhammaren 2, 3 byggnader
Typ: Kontor
Miljöklassning: Miljöbyggnad Guld och Silver


Göteborg

Åby Arena, Mässanläggning, Göteborg

Fastighet: Travbanan 3
Typ: Mässanläggning
Miljöklassning: Miljöbyggnad Silver


Åby Arena, Hotell, Göteborg

Fastighet: Travbanan 2
Typ: Hotell
Miljöklassning: Miljöbyggnad Silver


Mejramen 1, Göteborg

Fastighet: Mejramen 1
Typ: Kontor
Miljöklassning: Miljöbyggnad Silver


Majorna 219:7, Göteborg

Fastighet: Majorna 219:7
Typ: Kontor
Miljöklassning: Miljöbyggnad Silver


Halmstad

Järnvägen 3, Halmstad

Fastighet: Järnvägen 3
Typ: Kontor
Miljöklassning: LEED Guld


Lokstallarna 2:28, Halmstad

Fastighet: Lokstallarna 2:28
Typ: Kontor
Miljöklassning: Miljöbyggnad Silver


Malmö

Stapelbädden 2, Malmö

Fastighet: Stapelbädden 2
Typ: Kontor
Miljöklassning: Miljöbyggnad iDrift Silver


Stapelbädden 4, Malmö

Fastighet: Stapelbädden 4
Typ: Kontor
Miljöklassning: BREEAM In-Use Very good


 

teresa_mattison

Vill du veta mer?

Kontakta vår Hållbarhetschef Teresa Mattisson

”För mig handlar det om att skapa förtroende, och visa hur vi skapar affärer genom ett hållbarhetsarbete som bidrar till en positiv klimatpåverkan.”

Skicka email