Stockholm Järfälla

Besöksadress

Elektronikhöjden 16,
175 43 Järfälla

Kontakt

Telefon: 010-482 70 00
E-postadress: Visa e-post stockholm.jarfalla@corem.se

Medarbetare

Roland Aoun

Affärsenhetschef Logistik

Connie Ahlberg

Fastighetstekniker

Kari Holopainen

Drifttekniker

Robin Nyström

Fastighetstekniker