Projektutveckling Sverige

Visiting address

Ekensbergsvägen 128 B
172 69 Solna

Contact

Phone: +46 10-482 70 00
Email: Vis e-post projektutveckling@corem.se

Postadress:
Box 1093
171 22 Solna

Coworkers

Andreas Rask

Regnskabschef projektudvikling

Andreas Sarfve

Projektchef Projektutveckling

Asko Heikkinen

Förvaltningsansvarig Projektutveckling

Camilla Duvenfelt

Regionsdirektionsassistent

Carl Carstenius

Projektleder projektudvikling

Carl Söderberg

Projektleder projektudvikling

Caroline During

Projektchef Projektutveckling

Caroline Le Lann Roos

Projektleder projektudvikling

Caroline Pernitz

Projektansvarlig kunderelationer og projektudvikling

Catarina Selin

Strategisk Projektuthyrare, PU

Curt Grundman

Udlejningschef projektudvikling

Fredrik Kronqvist

Projektchef Projektutveckling

Helena Holmberg

Projektansvarlig marked projektudvikling

Magnus Blomqvist

Projektudvikler

Marcus Wester

Chef Projektudvikling Region Syd

Roger Olsson

Chef Projektudvikling Stockholm Syd/Vest

Siggela Möller

Udvikler projektudvikling

Thomas Rylander

Projektchef Projektutveckling

Ulf Carlsson

Projektcontroller projektudvikling