Projektutveckling Sverige

Visiting address

Ekensbergsvägen 128 B
172 69 Solna

Contact

Phone: +46 10-482 70 00
E-post : Vis e-post projektutveckling@corem.se

Postadress:
Box 1093
171 22 Solna

Coworkers

Andreas Sarfve

Projektudviklingsleder Facilitet

Camilla Duvenfelt

Regionsdirektionsassistent

Carl Carstenius

Projektleder projektudvikling

Caroline During

Projektchef Projektutveckling

Caroline Le Lann Roos

Projektleder projektudvikling

Caroline Pernitz

Projektansvarlig kunderelationer

Catarina Selin

Strategisk Projektuthyrare, PU

Curt Grundman

Udlejningschef projektudvikling

Dennis Atterfors

Projektleder projektudvikling

Fredrik Kronqvist

Projektchef Projektutveckling

Helena Holmberg

Projektansvarlig marked projektudvikling

Karin Falck

Projektudvikler

Lars Backman

Regionchef PU Vest/Øst

Magnus Blomqvist

Projektudvikler

Marcus Wester

tf Regionchef Sthlm/Mälardalen

Mark Chamoun

Kommersiell Fastighetsförvaltare

Mirjam Gustafsson

Projektudvikler projektudvikling

Roger Olsson

Tf Operativ chef PU

Sara Karlsson

Ansvarlig for Business Support

Siggela Möller

Ansvarlig Urban Development

Thomas Rylander

Projektchef Projektutveckling

Ulf Carlsson

Erhvervsstøtte UBP/Västerås