vi är:  

Corem Property Group AB (publ) är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar fastigheter i mellersta och södra Sverige samt Danmark. Corem har idag ett fastighetsbestånd som huvudsakligen består av lager-, logistik-, industri- och handelsfastigheter. Beståndet består av 132 fastigheter och det totala fastighetsvärdet uppgår till cirka 6,4 mdkr, per den 31 december 2013. Corem är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap.

läs mer om Corem

aktiekurs


nyheter


rapporter